Giấy mời cha Lê Đăng Niêm của chính quyền phường Thủ Thiêm
SAIGÒN - Nhà cầm quyền bắt đầu công khai phơi bày ý muốn giải toả nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm, Tổng giáo phận Saigòn

LM chính xứ Lê Đăng Niêm và LM phó Quốc Huy
Ngày 5/6/2009, cùng với việc gửi giấy mời Hội Dòng MTG Thủ Thiêm ra UBND phường ngày 11/6/2009 để “tiếp xúc hiệp thương việc di dời cơ sở tôn giáo”, UBND quận 2 cũng đã gửi cho cha G.B Lê Đăng Niêm, Chính xứ Thủ Thiêm, một giấy mời tương tự.

Cha Chính xứ Thủ Thiêm rất bất bình trước thư mời này. Ngài cho biết lý do: Nhà thờ Thủ Thiêm đã và đang tồn tại hợp pháp từ 150 năm nay. Chưa bao giờ chính quyền chính thức đề cập đến vấn đề giải toả nhà thờ. Cũng chưa bao giờ có vấn đề ngài đồng ý di dời nhà thờ. Vậy mà bất ngờ từ trên trời rơi xuống cái giấy mời ngài đi ra phường để “hiệp thương việc di dời cơ sở tôn giáo”.

Mặc dù vậy, chiều ngày 11/6/2009, Cha Chính xứ Thủ Thiêm đã cho một giáo dân ra UBND phường Thủ Thiêm để nghe xem nhà cầm quyền nói gì rồi về báo cáo lại cho ngài biết. Các cán bộ quận 2 và phường Thủ Thiêm đã không chấp nhận sự hiện diện của giáo dân này.

Cương quyết muốn gặp cha Chính xứ, ngay trong ngày 11/6/2009, UBND quận 2, TP/HCM đã cho cha G.B Lê Đăng Niêm thư mời thứ 2. Nội dung “mời” ngài ra UBND phường Thủ Thiêm lúc 8 h 30 ngày 16/6/2009 với lý do: “Tiếp xúc cơ sở tôn giáo trong khu đô thị mới Thủ Thiêm”.