CHÍNH QUYỀN Ở ĐÂU?

Chính quyền Việt Cộng ở đâu?
Để cho Tàu Cộng đè đầu ngư dân.
Phải chăng đã được chia phần?
Cơm chùa ngậm miệng nên đành lặng thinh.
Bất cần nghĩ đến dân mình,
Khiến cho Đại Hãn mặc tình xâm lăng.
Cuộc đời dân Việt tối tăm,
Sống trong nô lệ ngàn năm tù đày.
Chúng ta cần phải làm ngay,
Loại trừ cộng sản đổi thay nguỵ quyền.
Cùng nhau cương quyết đứng lên,
Đập tan xâm lược lũ diên Ba Tàu.

CÓ LẮM SÂN GOLF

Sân gôn xây dựng khắp nơi,
Khiến dân nghèo khổ phải dời đi xa.
Họ nay mất cửa mất nhà,
Chẳng nơi sinh sống thật là khổ đau.
Chính quyền toa rập giới giàu,
Ăn chia tiền bạc cùng nhau hưởng nhàn.
Dân lành chỉ biết khóc than,
Áo cơm không có hoàn toàn trắng tay.
Việt Nam cần được đổi thay,
Ngõ hầu đất nước đẹp hay mọi đàng.
Quê hương hưởng được bình an,
Muôn người dân việt hoàn toàn tự do.

Sài Gòn ngày 13/06/2009)