Washington (CWNews) – Một cuộc nghiên cứu mới công bố của Diễn đàn Pew cho biết nhiều người tự nhận là Công giáo đã không tuân giữ các giáo huấn của Giáo hội cả về vấn đề xã hội lẫn thần học.

Hồi tháng Ba năm nay, diễn đàn Pew đã công bố kết quả tìm tòi được trong một cuộc thăm dò mang đầy tham vọng về “toàn cảnh tôn giáo”. Theo kết quả này thì nơi những người Công giáo Mỹ có một sự chuyển đổi quan trọng về phương diện dân số học, như lớp người trẻ ít tích cực hơn trong Giáo hội, và chỗ của “người theo đạo Công giáo từ lúc nằm nôi” nay không còn thực hành đức tin nữa, được người di dân gốc Hispanic tới thay thế. Cuộc thăm dò Pew cũng tìm thấy có sự bất đồng đang lan rộng đối với giáo huấn của Giáo hội và một số người ồ ạt bỏ Giáo hội Công giáo mà đi. Diễn đàn Pew cũng giải thích rằng “gần một phần ba những người được nuôi dậy thành người Công giáo nay đã bỏ Giáo hội, và gần như cứ 10 người Mỹ trưởng thành thì có một người trước đây theo Công giáo.”

Trong bản báo cáo theo dõi mới phổ biến, có so sánh các niềm tin và cách thực hành của các nhóm tôn giáo lớn tại Mỹ, Diễn đàn Pew thấy rằng 48% số người Công giáo trả lời cuộc thăm dò cho biết họ ủng hộ việc phá thai hợp pháp (16% ủng hộ trong mọi trường hợp, 32% trong hầu hết các trường hợp), chỉ có 18% cho rằng phá thai lúc nào cũng là bất hợp pháp. Một đa số đáng kể người Công giáo được phỏng vấn – tới 58% - nói rằng xã hội nên chấp nhận đồng tính luyến ái.

Về các vấn đề thần học, chỉ có 16% người Công giáo Mỹ tin rằng duy chỉ có Giáo hội mới là phương tiện cứu rỗi đích thực. (Để so sánh, có 36% người theo đạo Evangelical chọn câu trả lời như thế.) Một tỷ lệ lớn đến 79% người Công giáo nói các niềm tin khác có thể đưa con người đến cuộc sống vĩnh hằng.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò của Diễn đàn Pew không phân biệt giữa người Công giáo tích cực và người Công giáo lầm lạc hoặc nguội lạnh. Thực vậy, 48% người tự nhận là Công giáo trả lời cuộc thăm dò nói họ chỉ đi lễ “một năm vài lần” hoặc ngay cả ít hơn thế nữa.

Cuộc thăm dò Pew chứng tỏ có một sự nghiêng ngả rõ rệt về hướng cấp tiến trong các quan niệm chính trị của người Công giáo Mỹ. Mặc dầu 36% số người được hỏi nói họ là người bảo thủ, và chỉ có 18% là cấp tiến, nhưng một đa số mỏng manh (51%) ủng hộ việc cần có thêm các chương trình của chính phủ, và 60% ủng hộ các luật lệ mạnh mẽ hơn về môi trường. Có khoảng một phần ba (tức là 33%) người được hỏi cho biết họ ủng hộ đảng Cộng hòa, trong khi đó có gần một nửa (48%) ủng hộ đảng Dân chủ.

Toàn bộ kết quả cuộc thăm dò có thể tìm đọc tại http://religions.pewforum.org/