Washington, DC (CNA) – Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã đưa ra lời phát biểu để trả lời cho công trình nghiên cứu của Diễn đàn Pew về Tôn giáo và Đời sống Công cộng. Theo bản nghiên cứu này thì dân chúng Mỹ có một tiến trình đi vào tôn giáo không theo giáo điều.

Trong cuộc nghiên cứu, Diễn đàn Pew đã tiến hành phỏng vấn 35 ngàn người thành niên và đã công bố ước định kết quả như sau: Trong số người Mỹ thành niên có

- 92% nói họ tin vào Chúa hoặc một “vị thần linh phổ quát”

- 74% nói họ tin có cuộc sống ở đời sau

- 63% nói họ tin Kinh Thánh là Lời của Chúa

- 63% nói họ cầu nguyện ở nhà và đọc Kinh Thánh với con cái

- 60% nói họ cho con đến học các chương trình giáo dục tôn giáo.

Báo cáo từ cuộc nghiên cứu cũng cho biết:

- Đa số người Mỹ theo một tôn giáo nào đó đều đồng ý rằng không phải chỉ có một cách duy nhất để lý giải các giáo huấn về đức tin của họ.

- Hầu hết người Mỹ đều nghĩ rằng tôn giáo họ theo không phải là con đường duy nhất dẫn đến cuộc sống vĩnh hằng, mặc dầu chính truyền thống đức tin của họ dạy khác thế.

Bình luận về cuộc thăm dò, Đức tổng giám mục Donald Wuerl giáo phận Washington, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Phúc âm hóa và Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, phát biểu: “Lịch sử đã chứng minh rằng đức tin tôn giáo là điều rất quan trọng đối với người Mỹ. Ở mỗi thời điểm trong quá khứ của chúng ta, người Mỹ đã kêu cầu xin Chúa chỉ bảo, hướng dẫn, chở che. Đối với người Công giáo, trong lịch sử chúng ta, có một hình ảnh rõ rệt của tôn giáo tại Mỹ phản ảnh những nỗ lực tận tụy do các linh mục, giảng viên giáo lý và giáo sư.”

Linh mục Brian Bransfield, một chuyên viên trong Ủy ban Phúc âm hóa và Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng: “Thật khó mà xác định được tầm mức lớn lao niềm khát vọng tìm kiếm chân lý nơi các gia đình và con người ở mọi lứa tuổi, như được chứng minh bằng đáp ứng rộng lớn đối với cuộc thăm viếng Hoa kỳ mới đây của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Niềm khát vọng này đôi lúc bị hướng dẫn sai lạc qua hậu quả của chủ nghĩa thế tục, mục tiêu của nó đặt vào cá nhân và hưởng thụ.”

Cha Bransfield lặp lại lời tuyên bố của Đức giáo hoàng Bênêđictô trước khi được tuyển chọn làm giáo hoàng: “Thiên Chúa không đếm lấy số đông.”

Cha nói tiếp: “Đứng trước bất cứ biện pháp nào, phản ứng đều đặn và liên tục của Giáo hội là luôn luôn cam kết đổi mới nhằm kiên cường các nỗ lực giảng dạy giáo lý.”