Lễ khai mạc Năm Hồng Phúc, 2008, kỷ niệm 350 năm thành lập THỪA SAI HẢI NGOẠI PARIS, 1658-2008 tại nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê

Chủ nhật BaVua, 06 tháng 01 năm 2008

Ngày 29 tháng 07 năm 1658, Ðức Cha François Pallu và Ðức Cha Pierre Lambert de La Motte đã được Ðức Giáo Hoàng Alexandre VII phong chức Giám Mục và đặt làm Giám Quản Tông Toà Ðàng Ngoài và Ðàng Trong: Thừa Sai Hải Ngoại Paris được thành lập.

Chủ nhật Ba vua, ngày 06 tháng 01 năm 2008, thánh lễ khai mạc năm Hồng Ân, 2008, kỷ niệm 350 năm thành lập Thừa sai Hải Ngoại Paris, 1658-2008, đã được long trọng cử hành tại Nhà thờ Thánh Phanxic ô Xaviê, Paris.

Khai mạc Năm Hồng Ân vào ngày Lễ Ba Vua, lễ bổn mạng của mình, Các Thừa Sai Hải Ngoại Paris cố ý nhắc mình về sứ mệnh rao giảng Tin Mừng mà Chúa đã nhắn khi xưa: Vậy anh em hãy đi giảng dậy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế". (Math. 28, 16-20).

1. Lời cám ơn Cộng đoàn và Tạ Ơn Chúa của Cha Bề Trên Tổng Quyền

Mở đầu thánh lễ, cha Gioan Baotixita ETCHARREN, Bề trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris đã ngỏ lời cám ơn.

• Cám ơn Ðức Hồng Y André Ving-Trois đã nhân lời đến chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc Năm Hồng Ân hôm nay và sẽ chủ tế lễ Tạ Ơn tại Nhà Thờ Ðức Bà Paris, ngày 08 tháng 06 sắp tới.

• Cám ơn các linh mục sinh viên Á châu đã đông đảo đến tham dự thánh lễ,

• Cám ơn các Ðức Giám Mục các địa phận Pháp đã gửi các linh mục đến Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris để tiếp tục công việc truyền giáo,

• Cám ơn Ông Thị Trưởng quận 7 đẵ đến tham dự thánh lễ,

• Cám ơn tất cả những ai, đã cách này cách nọ giúp làm cho đời sống và sinh hoạt của Hội Thừa Sai được tiếp tục và phát triển phong phú;

• Ðặc biệt cám ơn những vị đã góp công vào việc đào tạo linh mục tại Chủng Viện Thừa Sai và tại Ðại Học Công Giáo Paris

• Cám ơn cha sở xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã cho phép Hội Thừa Sai dùng nhà thờ để cử hành Thánh Lễ Khai Mạc Năm Hồng Ân.

• Cám ơn toàn thể Cộng Ðoàn đã đến tham dự Thánh Lễ Khai Mạc Năm Hồng Ân hôm nay.

Ðồng thời Ngài cũng dâng Lời Tạ Ơn.

• Tạ Ơn Chúa đã gởi đến Hội Thừa Sai trên 4500 thanh niên, để dâng minh làm thừa sai hải ngọai,

• Tạ Ơn Chúa đã cho Giáo Hội Pháp trung thành với sứ mệnh truyền giáo

• Tạ Ơn Chúa đã cho Các Giáo Hội Á Châu dịp dâng cho Hội Thánh nhiều vị tử đạo.

• Tạ Ơn Chúa đã cho các thanh niên pháp cùng hiệp thông với những thanh niên kitô Á châu.

Và để kết thúc lời cám ơn và lời Tạ Ơn Chúa, Cha Bề Trên Tổng Quyền đã mời Ðức Hồng Y và toàn thể cộng đoàn hiện diện đi vào Thánh Lễ Tạ Ơn khai mạc năm Hồng Ân.

2. Lời chia sẻ Tin Mừng của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Paris

Chia sẻ Tin Mừng ngày lễ Hiển Linh, Ðức Hồng Y André VINGT-TROIS phân tích hai thái độ tiếp đón Tin Chúa Sinh ra. Thái độ vui mừng, hy vọng của Ba vua và thái độ nghi ngại, sợ sệt của Vua Hêrođê. Ðáp lại dấu chỉ sao sáng của Chúa, Ba vua trả lời bằng sự đi đến, bằng sự hiện diện; Hêrodê đáp lại bằng lời thối thác. Chúng ta có cảm xúc thế nào trước những tiếng gọi, những dấu chỉ mà Chúa gởi đến cho ta ?

Ba vua đã nhận ra nơi vua dân Do thái này là vua của muôn dân. Niềm vui của Elisabét, của Maria khi hay tin Chúa giáng sinh đã biến thành niềm vui của cả địa cầu. Tình yêu Thiên Chúa đã phá bỏ hết các hàng rào biên giới, lãnh thổ. Niềm vui về Ðấng Cứu Thế đã lan tỏa khắp trái đất. Lời Chúa đã vang cùng khắp nhân trần. Cùng với Hài Nhi Cứu Thế, muôn lòng đều mở rộng ra để tiếp đón hết mọi dân tộc.

Từ Biển Ðịa Trung Hải, một chiều hướng mới, một kỷ nguyên công giáo đại đồng mới đã mở ra cho khắp các dân nước. Ðó là chiều hướng kitô, đó là kỷ nguyên Cứu Chúa. Rất nhiều thanh niên đã đáp lại tiếng Chúa gọi, dâng mình làm linh mục, đi khắp các nẻo đường, đến tận cả những nơi xa xăm, bất chấp hiểm nguy rao giảng Tin mừng. Từ 350 năm nay, trong Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, họ đông trên hơn 4500 người !

Trong xã hội chúng ta hôm nay, như chúng ta sinh sống hôm nay, chúng ta có thể được gọi làm thừa sai bắng cách nào ? Làm sao chúng ta nhận ra tiếng gọi ? Chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi ấy thế nào ? Chúng ta có sẽ dám bỏ các tiện nghi không ? Chúng ta có sẽ dám vượt qua những khoảng cách để đến với người khác không ? Có dám bỏ qua những hố sâu chia cách chúng ta không ? Bây giờ và Ở đây. Hây tiếp đón nhau bây giờ và ở đây. Nếu bây giờ và ở đây, mà ta còn không tiếp đón được, thì làn sao dám cao vọng tiếp đón nơi khác, xa hơn, khi khác, lâu hơn ?

Chúng ta cùng cầu nguyện để có được niềm hy vọng, niềm tin hầu tiếp đón Ðấng Cứu Thế; để lòng chúng ta được mở rộng hầu tiếp nhận mọi anh em bây giờ và ở dây.

3. Tiệc mừng chia sẻ niềm vui chung

Sau thánh lễ, theo lời ca « Hãy đi khắp thế gian, giảng dậy Tin Mừng cho muôn dân, Alleluia. Hãy đi tận cùng trái đất, alleluia » ! Cộng đoàn linh mục thừa sai trên dưới 300 người, cùng với cộng đoàn tín hữu trên dưới 1000 người, cùng quây quần quanh Ðức Hồng Y André Vingt-Trois, Tỗng Giám Mục Paris và Cha Gioan Baotixita Etcharren, Bề Trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, và cùng chung niềm vui kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Thừa Sai, ở cuối Nhà Thờ.

Sau đó mọi người theo nhau kéo về phòng khánh tiết quận 7, tham dự tiệc mừng chung vui, trong đó có khoảng bốn năm chục linh mục sinh viên việt nam, vài chục tu sĩ nam nữ việt nam và vài chục giáo dân việt nam.

Xin cám ơn các cha thừa sai, đã từ 350 năm nay, góp phần xây dựng Giáo Hội Việt Nam ! Xin Chia vui cùng các cha mừng năm Hồng Phúc, kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris !

Paris, ngày 07 tháng 01 năm 2008