Tổ chức Giáo hoàng Scholas Occurrentes, tuyên bố rằng mục tiêu của nó là tạo ra một tầm nhìn mới cho việc giáo dục trẻ em trên toàn thế giới. Tuy nhiên, theo Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, họ không chỉ sử dụng sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha Phanxicô để gây quỹ trên toàn thế giới, mà còn để phổ biến tài liệu về ý thức hệ giới tính cho trẻ em tại ít nhất một chục quốc gia ở Mỹ Latinh.

Kể từ năm 2015, ấn phẩm biểu tượng của Scholas Occurrentes, là bộ sưu tập sách Con Francisco a mi lado, nghĩa là “Với Đức Phanxicô bên cạnh”, đã được xuất bản như một phụ trương của các tờ báo thế tục ở Á Căn Đình, Mễ Tây Cơ, Tây Ban Nha, Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Peru, Nicaragua và Bolivia. Tuy nhiên, phụ trương này bao gồm các tài liệu không chỉ mâu thuẫn với giáo huấn Công Giáo về bản sắc và tình dục con người, mà còn đặc biệt chống lại những lời dạy của chính Đức Thánh Cha Phanxicô về ý thức hệ giới tính.

Mỗi cuốn sách trong bộ sưu tập do Scholas Occurrentes xuất bản đều có hình vẽ của Đức Thánh Cha Phanxicô và bao gồm các cụm từ Đức Thánh Cha thường nói trên những trang đầu tiên.

Scholas Occurrentes được chính thức thành lập vào ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại Tây Ban Nha “theo yêu cầu của Tòa thánh” và mục đích của nó bao gồm “ thúc đẩy, cải thiện giáo dục và đạt được sự hòa nhập của cộng đồng, tập trung vào những người thiếu tài nguyên”, cũng như “thúc đẩy các chiến dịch nâng cao nhận thức về giá trị con người”.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2015, quỹ được thành lập tại Á Căn Đình. Cùng ngày hôm đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký một sắc lệnh Giáo hoàng thành lập Scholas Occurrentes “như là một Tổ chức Giáo hoàng”, mô tả nó như một “mạng lưới các trường học trên toàn thế giới chia sẻ tài sản của họ, có mục tiêu chung, đặc biệt quan tâm đến những người thiếu tài nguyên”.

Kể từ đó, Scholas có trụ sở chính tại Rôma, trong tòa nhà San Calixto ở Trastevere, bên cạnh một số cơ quan Vatican khác và các tổ chức Công Giáo quốc tế chính thức.
Source:National Catholic Register