32. COI KỊCH CÓ CẢM GIÁC

Trương Tam Nhai dạy học ở Chi Giang, một hôm cùng đi coi kịch “Tô Thái”, khi đến hồi chính là Tô Thái được làm tướng quốc sáu nước và trở về vinh quang, anh hai của ông ta rất ngưỡng mộ, vội vàng sắp xếp rất nhiều sách, nói:

- “Tôi phải đi học để tương lai cũng có đường công danh”.

Trương Tam Nhai coi đến đoạn này thì nói:

- “Chúng ta cũng nên chuẩn bị vài cái bao !”

Các bạn đồng hành ngạc nhiên hỏi tại sao, Trương Tam Thai nói:

- “Anh của Tô Thái đi học, mà chúng ta làm thầy giáo đều có hưởng một phần lễ vật kính trọng thầy giáo của ông ta chứ !”

(Tuyết Đào Hìa Sử)

Suy tư 32:

Người xưa coi kịch mà có cảm giác như chuyện mới xảy ra ngày hôm nay, nên cứ tưởng là mình sẽ được hưởng nhờ những lễ vật bái sư nơi người anh trai của Tô Thái thời xa xưa, đúng là bệnh nghề nghiệp.

Vở kịch rất bi thảm, rất sống động rất thật mà hiệu quả và rất ứng dụng mọi người Ki-tô hữu qua các thời đại, đó chính là sự chết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá, chuyện có thật 100% này xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm trên đồi Golgotha ngoài thành Giê-ru-sa-lem, nhưng hiệu quả ơn cứu độ cho hết mọi thời đại từ nguyên tổ A-dong đến tận thế và viên mãn trong Nước Trời...

Người Ki-tô hữu hiểu rất rõ điều ấy và có lúc lấy làm tiếc cho những người không tin vào Đức Chúa Giê-su...

Thế nhưng, cũng có rất nhiều người Ki-tô hữu chỉ tin có Đức Chúa Giê-su trong lịch sử loài người, nhưng lại rất thờ ơ với ơn cứu chuộc của Ngài được thể hiện trong thánh lễ trên bàn thờ và trong các bí tích, do đó mà họ không thể đem đức tin của mình ra để làm chứng cho tình yêu cứu độ ấy.

Chuyện ngày xưa của thế gian không thể làm sống trong hiện tại, nhưng việc làm hy tế của Đức Chúa Giê-su ngày xưa trên Thánh Giá vẫn cứ sống động trong hiện tại trong thánh lễ mọi ngày trên bàn thờ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info