29. HỔ SỢ LỜI KHUYÊN GIÁO

Hòa thượng và tên cường đạo đang trên đường đi thì gặp một con hổ, tên cường đạo lấy cái cung để chống lại hổ, hổ không sợ; còn hòa thượng thì bất đắc dĩ phải lấy quyển sách khuyên giáo đặt trước mặt con hổ, con hổ sợ hãi, lập tức bỏ chạy mất tiêu.

Hổ con hỏi hổ mẹ tại sao lại sợ, hổ mẹ trả lời:

- “Cường đạo đến thì ta có thể đánh đấu cùng nó; còn hòa thượng thì khuyên giáo ta, ta dùng cái gì để đánh lại ông ta chứ?”

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 29:

“Người mạnh thì có kẻ mạnh hơn”, đây là lời khuyên bảo cho những người có tính coi trời bằng vung, và cũng là lời nhắc nhở chúng ta cần phải có sự khiêm tốn trong cuộc sống của mình.

Dùng gậy chống gậy, dùng gươm giáo chống gươm giáo, dùng vũ khí tối tân để chống lại vũ khí tối tân, đó là chuyện bình thường của con người trong mọi thời đại, cho nên chiến tranh mới tiếp tục lan rộng trên khắp thế giới; nhưng nếu như tất cả mọi người biết nghe lời khuyên bảo của nhau, thì chắc chắn sẽ chặn đứng được lò lửa chiến tranh...

Con hổ là loài dũng mãnh không sợ cung tên của tên cường đạo, nhưng lại bỏ chạy trước quyển sách khuyên giải của lão hòa thượng, thế mời biết lời nói nhẹ nhàng khiêm tốn thì không những giải quyết được vấn đề, mà còn làm cho người khác phải nể phục trong lòng hơn là dùng vũ lực để “nói chuyện” với nhau.

Người Ki-tô hữu dứt khoát là không dùng gậy gộc dao búa để trả thù hoặc để tấn công người khác, nhưng họ sẽ nghe lời dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su là phải tha thứ và đối thoại trong yêu thương thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề, bởi vì con hổ là loài vật không trí khôn mà còn sợ hãi trước lời khuyên giải, huống gì là con người chứ !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info