Các Giám mục Úc đón nhận bản định giá việc quản trị Giáo hội
Ông Peter McClellan, đứng đầu Ủy Ban Hoàng gia dang chứng kiến ông Peter Cosgrove ký vào bản báo cáo chung cục về việc lạm dụng trẻ em trong Giáo hội CG Úc.

Các Giám mục Công Giáo Úc đón nhận bản nhận định cuối cùng về việc định giá việc quản trị của Giáo hội sau các cuộc điều tra 5 năm của Ủy ban Hoàng gia về các bản báo cáo và chương trình bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa các vụ việc lạm dụng tình dục...

(Vatican - Lisa Zengarini)

Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc (ACBC) công bố bản nhận định của Ủy Ban Hoàng gia về phiên bản cuối cùng chính thức mang tựa đề: “Ánh sáng Thập giá phía Nam: Việc Quản trị Đồng trách nhiệm của Giáo Hội Công Giáo Úc Châu”. Đáp án được trình bày chính thức vào ngày 17 tháng 12 do ĐTGM Mark Coleridge, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc Châu công bố.

Tài liệu dày 208 trang là kết quả của việc tái duyệt việc quản trị giáo xứ và giáo phận do Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc (ACBC) trao phó vào năm 2019, sau cuộc điều tra kéo dài 5 năm của Ủy ban Hoàng gia về các phản ứng của ủy ban đối với việc lạm dụng tình dục trẻ em nêu bật “những thất bại mang tính hệ thống trong việc quản trị Giáo hội ở Úc. Trong Báo cáo cuối cùng của Ủy ban vào năm 2017, các Ủy viên đã khuyến khích Giáo hội “khám phá và phát triển các cách thức mà cơ cấu và sự sắp xếp việc quản trị, sao cho có hiệu năng và phòng ngừa trách nhiệm hơn, minh bạch hơn, có ý nghĩa hơn với sự tham gia của nhiều người hơn, kể cả ở cấp bậc giáo phận và giáo xứ”

86 khuyến nghị

Việc định giá được thực hiện bởi Nhóm Dự án Đánh giá việc Quản trị đặc biệt (GRPT), mà các người hữu trách đã trình bày qua các bản báo cáo dự thảo đầu tiên vào tháng 5 năm 2020 và phiên bản cuối cùng vào tháng 8 năm nay. Các Giám mục đã xem xét và thảo luận về 86 khuyến nghị này trong Đại hội đồng cuối cùng họp vào tháng 11 năm 2020.

Nhắc lại nhận xét của Chủ tịch của Nhóm Dự án Đánh giá việc Quản trị đặc biệt (GRPT), các Giám mục Úc nhấn mạnh rằng các báo cáo “không phải là những gì chung kết về việc điều hành Giáo hội nhưng là một đóng góp đáng kể vào thời điểm này”: “Nó ghi nhận và xây dựng dựa trên những cải tiến đã được thực hiện trên mọi Giáo phận ở Úc hoặc trong tất cả hoặc nhiều giáo phận và giáo xứ riêng rẽ. Nó đề xuất một số cải cách bổ sung. Và nó làm nổi bật một cách hữu ích những khu vực mà việc điều tra và thay đổi thêm vào hầu bảo đảm như là một phần của quá trình tiếp tục đổi mới trong Giáo hội, là một công việc đang được tiến hành”, lời giới thiệu cho bản phúc đáp này dài trên 32 trang.

Các giám mục cũng nhắc lại “nhiều lời thừa nhận trước đây của họ” về “những tội ác khủng khiếp” đối với trẻ em đã gây ra trong Giáo hội, “những thất bại trong việc quản trị Giáo hội đã cho phép các tội ác này xảy ra và lặp lại, mà hậu quả là gây ra những tổn hại cho nhiều nạn nhân”! Những cam kết “đảm bảo điều này sẽ không tái diễn, làm cho Giáo hội trở thành một môi trường an toàn cho trẻ em”.

Dấu hiệu của hy vọng

Đồng thời, các Giám mục cũng hy vọng về “những dấu hiệu của hy vọng”: “Mặc dù có những tủi hổ về những hành vi lạm dụng trong quá khứ của một số giáo sĩ và tu sĩ, nhưng đại đa số các linh mục, tu sĩ nam nữ đã trung thành với ơn gọi dấn thân dâng hiến. “Bất chấp những thất vọng trước các vụ lạm dụng trẻ em trong quá khứ và trước những giải quyết của một số các vị lãnh đạo Giáo hội đã không có phản ứng thích đáng, nhưng các tín hữu vẫn một lòng yêu mến trung thành với Chúa, với Chúa Kitô và Giáo hội, và rộng mở tâm lòng cho những giải đáp tốt đẹp…”

Trong phần trả lời, các Giám mục tập chú các chủ đề và khuyến nghị theo sáu tiêu đề: Bản chất của Giáo hội; Sứ mệnh của Giáo hội; Đồng trách nhiệm; Tham vấn, Tư vấn, Quyết định; Mối quan hệ giữa các thực thể; Sự cải tổ trong quản trị Giáo hội.

Tài liệu chỉ ra rằng nhiều vấn đề nêu trong bản Báo cáo có thể được giải quyết tốt đẹp, thích ứng hơn do các giám mục địa phương hoặc từng giáo tỉnh, ngay cả ở cấp độ quốc gia. Một số vấn đề liên quan đến quốc gia sẽ được xem xét lại trong các cuộc họp toàn thể lần thứ năm vào năm tới để nhìn về tương lai, những vai trò và những liên đới của Giáo Hội Công Giáo ở Úc.