Giữa cơn đại dịch: Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với các nạn nhân

Đức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ những nỗ lực chống lại Covid-19 qua việc đóng góp 25, 000 Euro cho Quỹ Cứu trợ Lương thực Thế giới (WFP).

(Tin Vatican)

Chủ tịch của Thánh bộ Phát triển Toàn diện con người của Tòa thánh cho hay vào thứ Sáu 3/7/2020, Đức Thánh Cha đã cảm thông với những người bị ảnh hưởng bởi cơn đại dịch và hỗ trợ những ai đang "cố sức cung ứng những dịch vụ thiết yếu cho những người nghèo khổ" bằng việc yểm trợ 25, 000 Euro cho Quỹ Cứu trợ Lương thực Thế giới (WFP).

Đức Thánh Cha đã kêu gọi một cuộc quyên góp thông qua Thánh bộ Phát triển Toàn diện con người của Tòa thánh nhằm hỗ trợ Quỹ Lương thực và Nông nghiệp (FAO), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Quỹ Lương thực Thế giới (WFP).

Sự quyên góp gần đây là một nghĩa cử khích lệ trong tình liên đới với Quỹ Lương thực Thế giới (WFP), cùng với các quốc gia khác hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện, chống lại sự bất ổn xã hội, thiếu thốn lương thực, nạn thất nghiệp và sự khủng khoảng kinh tế của nhiều quốc gia nghèo..."

Đức Thánh Cha Phanxicô đã liên tục hỗ trợ trong khả năng của mình trong cuộc chiến chống Covid-19 này. Gần đây, Ngài đã tặng 35 máy trợ thở cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn đại dịch, đặc biệt tại các quốc gia có một hệ thống y tế còn yếu kém. Tất cả các khoản đóng góp mà ĐTC đã thực hiện trong cơn đại dịch Covid-19 này đã lên tới gần 2 triệu Euro.