THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TẠI CÁC CỘNG ĐOÀN

TRUNG TÂM Công Giáo
https://www.facebook.com/blessedsacramentwestminster and http://bit.ly/3bbUi71
Thứ Hai – thứ Bảy: 6:00 a.m. (Eng); 8:00 p.m. (Việt); thứ Sáu 7:00 p.m. (Span)
Chúa Nhật: 9:30 a.m. (Eng); 12:30 p.m (Span); 4:00 p.m. (Việt)
Mỗi ngày: 3:00 p.m. kính Lòng Chúa Thương Xót

CỘNG ĐOÀN THÁNH LINH, GIÁO XỨ HOLY SPIRIT
Thứ Hai – thứ Sáu: 8:00 a.m. (Eng)
Chúa Nhật – 9:00 a.m. (Eng); 10:00 a.m. (Việt)

CỘNG ĐOÀN ST. POLYCARP
https://www.facebook.com/STMIrvine
Thứ Hai – thứ Bảy: 8:00 a.m. (Eng)
Saturday (Lễ Vọng Chúa Nhật): 4:30 p.m. (Eng)

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ
https://www.facebook.com/StCeciliaCatholicChurch
Thứ Hai – thứ Sáu: 8:30 a.m. (Eng)
Thứ Bảy: 8:00 a.m. (Eng) & 6:30 p.m. (Việt, Lễ Vọng CN)
Chúa Nhật: 8:00 a.m. (Span) & 9:00 a.m. (Eng)

CỘNG ĐOÀN COSTA MESA, GIÁO XỨ ST. JOHN THE BAPTIST
https://lapurisimachurch.org
Thứ Hai & thứ Năm: 7:00 p.m. (Span)
Thứ Ba: 7:00 p.m. (Việt)
Thứ Tư: 7:00 p.m. (Eng)
Chúa Nhật: 8:00 a.m. (Spa); 9:00 a.m. (Việt); 10:00 a.m. (Eng)

CĐ TRÁI TIM Đức Mẹ VÔ NHIỄM, GX IMMACULATE HEART OF MARY
NHÀ THỜ CHÚA KITÔ CỨU THẾ