Thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019 vào lúc 10 gìờ sáng tại Đan Viện Thánh Mẫu Dòng Xitô Châu Sơn Sacramento California Hoa Kỳ long trọng tổ chức THÁNH LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ Cho Đan Sĩ Linh Mục Dominic Savio TRẦN THIẾT HÙNG, O.Cist. thuộc Cộng Đoàn Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương Lâm Đồng Việt Nam.

Thánh Lễ Chúc Phong do Đức Tổng Phụ Xitô toàn Thế Giới Mauro Giuseppe, O.Cist Chủ sự, cùng có sự hiện diện của Đức Viện Phụ Đan Viện Xito New Clairvaux California Hoa Kỳ Thomas X. Davis và Đức Cha Willaiam K Weigand Nguyên Giám Mục Địa Phận Sacramento người đã ký sắc lệnh thành lập Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn tại Sacramento CA ngày 01 tháng 10 năm 2014.

Xem Hình

Đồng thời có khá đông các Đức Viện Vụ của các cộng đoàn Dòng Xitô khác từ Việt Nam qua và tại Hoa Kỳ cùng các Đan Sĩ và trên 30 Linh Mục đến tham dự cũng như quý Đan Tu Sĩ Dòng Xitô Nữ và quý Sơ các Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Thủ Thiêm, Nha Trang, Huế, Hội Dòng Phaolo Đà Nẵng và khoảng trên 1000 hội viên Gia Đình Châu Sơn Hoa Kỳ quy tụ khắp các miền trong nước về tham dự Thánh Lễ Chúc Phong và Chúc Mừng ngày trọng đại nầy của Đan Viện.

Trước khi vào Thánh Lễ là phần gìới thiệu trước cộng đoàn tham dự đầy đủ Tiểu Sử của Đức Tân Viện Phụ Đôminic Savio TRẦN THIẾT HÙNG, O.Cist do Cha Liô Nguyễn Văn Tiên hướng dẫn, ở đây xin được sơ lược lại đôi nét như sau: Từ lúc Ngài12 tuổi đã được gia nhập Đệ Tử Viện Châu Sơn Đơn Dương Lâm Đồng và đến ngày 29 tháng 4 năm 1997 Ngài được cử đi du học tại Pháp và cùng trong năm Ngài đang du học được Thụ Phong Linh Mục tại Đan Viện Liguge, Tour, France. Và sau khi hoàn tất cao học tại Dòng Tên Centre Sèvres Paris vào năm 2000 thì năm 2001 Ngài đến Hoa Kỳ và lưu ngụ tại Đan Viện Xitô New Clairvaux, California. Và sau đó Ngài cộng tác với Nguyên Viên Phụ Phanxicô Xavie Phan Bảo Luyện thành lập Gia đình Châu Sơn Hoa Kỳ. đến năm 2005 Ngài rời Đan Viện New Clairvaux lên đường thành lập Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn tại Sacramento hiện nay ở 14080 Leary Road, Walnut Grove California.

Ngày 25 tháng 4 năm 2019 Ngài đác cử Viện Phụ Châu Sơn và trở thành Viện Phụ thứ VII của Đan Viện Châu Sơn, Đơn Dương Lâm Đồng Việt Nam.

Nghi Thức Chúc Phong lần lược được cử hành do Đức Tổng Phụ Xitô toàn Thế Giới chủ sự như sau:

1- Giới thiệu ứng viên
2- Giảng Thuyết
3- Thẩm vấn Tân Viện Phụ
4- Kinh Cầu các Thánh và Chúc Lành
5- Trao Tu Luật và Phẩm Phục Gậy Mũ
6- Tổng Phụ chúc bình an, lần lược Giám Mục, các Đức Viện Phụ, các Đan Sĩ và quý Linh Mục tiến lên chúc mừng Ngài trong tâm tình yêu thương và quý mến.

Và sau đó Đức Tân Viện Phụ tiếp tục Chủ Tế Thánh Lễ.

Cuối Thánh Lễ Chúc Phong, Đức Tân Viện Phụ có lời cảm tạ và tri ân đến Đức Tổng Phụ, Đức Cha, quy Đức Viện Phụ quý Đan Sĩ, quý Linh Mục quý Tu Sĩ Nam Nữ và quý hội viện Gia Đình Châu Sơn khắp mọi nơi đã quy tụ về Đan Viện để tham dự Thánh Lễ và chúc mừng Ngài. Đồng thời Ngài không quên có lời cám ơn chân thành nhất đến Ông Bà Cố thân sinh và nuôi dưỡng Ngài, tuy nay các đấng đã về với Chúa, và đặc biệt là gia đình Ân Nhân người Hoa Kỳ đã vì yêu mến Châu Sơn mà hiến dân mãnh đất rộng lớn không một điều kiện, nhờ đó Đan Viện mới có được cơ sở nầy.
Kết lời cám ơn Ngài ngỏ lời mời tất cả cùng đến tham dự buổi tiệc mừng chúc phong tại khuôn viên Đan Viện.

Lê Quang Uyên
Portland, Oregon Hoa Kỳ