Chúa Nhật thứ 7 Phục Sinh ngày 13/5/2018 cũng là lễ Mother’s day, giáo xứ Đức Mẹ La Vang thành phố Fresno California rước kiệu Đức Mẹ La Vang và lần hạt tôn vinh Mẹ Maria.

Xem Hình

Lạy Mẹ Maria, với bao hồng phúc Mẹ đã trao ban cho Giáo Hội, cho Giáo Phận, cho Giáo Xứ nhỏ bé và cho mỗi người chúng con. Hôm nay chúng con quây quần bên Mẹ trong những giây phút của tháng Hoa kính Mẹ để dâng lên Mẹ lời tạ ơn chân thành phát xuất từ đáy lòng của từng người và của toàn thể Giáo xứ chúng con.

Lạy Mẹ! chúng con xin dâng cho Mẹ tất cả mọi phần tử trong Giáo xứ chúng con, Cha chánh xứ Giuse, Thầy phó tế Giuse và các hội đoàn Công Giáo tiến hành. Đặc biệt hôm nay cho các người mẹ còn sống hay đã qua đời. Xin dâng Mẹ quá khứ đã qua, hiện tại đang diễn ra và tương lai đang ở phía trứơc. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và trợ giúp chúng con.

Margarita Nguyễn Phương Lan.