Lễ Giỗ 53 năm ( 2/11/1963- 2/11/2016 )

Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM

Người Sáng lập nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam.

*Di ngôn của TT Ngô Đình Diệm:

“Tôi tiến, hãy tiến theo tôi !

Tôi lùi, hãy giết tôi !

Tôi chết, hãy nối chí tôi ! “


*Nỗi Lòng

Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông,

Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không.

Xe muối nặng nề thương vó kỵ,

Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng,

Vá trời lấp biển người đâu tá ?

Bán lợi, mua danh, chợ vẫn đông.

Lần nữa nắng mưa theo cuộc thế,

Cắm sào đơi nước thủa nào trong ?

Ngô Đình Diệm ( 1953 )

*Ghi chú: Theo sưu tầm cùa nhà văn Kim Phạm, bài thơ trên được trích trong tác phẩm ‘Hồn Non Nước’

của nữ sĩ Lê Bạch Lựu, và trong quyển ‘Ngô Dình Diệm với chủ nghĩa dân tộc’ của nhà văn Minh Võ.

-Xe muối: theo truyện tích Chu Bá Nhạc.

-Bài ‘Nỗi Lòng’ đã được nhiều nhà thơ nhiệt tình họa lại.

Theo nguồn cảm hứng, người viết cũng xin phụ họa với lời chân tình mộc mạc, để thương tiếc và ghi ơn

Vị Lãnh đạo tài đức của nền Đệ Nhất Việt Cộng Hòa Việt Nam.

*Nỗi Lòng Người năm xưa.

Đêm ngày thao thức với Non Sông,

Vận Nước ngả nghiêng có thấy không ?

Chèo chống gian lao thuyền Tổ Quốc,

Vươn cao mạnh mẽ cánh Chim Hồng.

Dẹp lui Cộng Sản, tan bè phái,

Phấn khởi Quân Dân đón vầng đông.

Đất Việt tiền đồ đang tỏa sáng,

Bọn ngu khuấy đục tưởng là trong !

*Nỗi Lòng Dân ngày nay.

Ngày nay Dân Tộc với Non Sông,

Hãnh diện còn gì nữa biết không ?

Nghèo khổ người dân mang tủi nhục,

Nghênh ngang cán ngố ngự lầu hồng.

Nhục thay Việt Cộng hèn theo giặc,

Mặc bọn Phỉ Tàu chiếm biển đông.

Cố đấm ăn xôi hay giả điếc ?

Nước đục bao giờ mới lại trong !

Năm mươi ba năm qua,

Quân Dân Việt xót xa,

Vẫn còn luôn luyến tiếc,

Vị Cứu Tinh Nước Nhà.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG