Đức Thánh Cha Phanxicô và giáo sư Ahmed el Tayeb (23/05/2016)
Dabiq, ấn phẩm của quân khủng bố Hồi Giáo IS nhằm kêu gọi “thánh chiến” chống lại các Kitô hữu, trong số mới nhất đã có bài công khai chỉ trích cá nhân Đức Thánh Cha Phanxicô và đe dọa giết ngài.

Bình luận về diễn biến này, Đức Hồng Y Louis Sako Raphael là Thượng Phụ Công Giáo nghi lễ Canđê của Babylon nói với thông tấn xã AsiaNews rằng đây là một phần trong chiến dịch tuyên truyền với mục tiêu tối hậu là “cực đoan hóa người Hồi giáo”

Đức Hồng Y chỉ ra rằng trang đầu của tờ Dabiq trong số ra gần đây trình bày hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và giáo sư Ahmed el Tayeb, người đứng đầu Đại học Azhar Al bên Ai Cập. Mục tiêu của quân khủng bố Hồi Giáo IS không phải là Đức Thánh Cha Phanxicô, và Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 như tờ báo này nói; nhưng là giáo sư Ahmed el Tayeb và tất cả những lãnh tụ Hồi Giáo ôn hòa nào dám công khai chống lại ý thức hệ cực đoan của chúng.

Đức Thượng Phụ nói:

“Họ có trong tâm trí một kế hoạch cho một quốc gia thần quyền, dựa vào đạo Hồi. Đức Giáo Hoàng không phải là mục tiêu thực sự. Đây chỉ là trò tuyên truyền cho các mục đích chính trị.”